Choď na obsah Choď na menu
 


Pravidlá Airsoftu Všeobecné pravidlá airsoftu 1. Každý hráč a každá prítomná osoba na akcii je povinná starať sa o ochranu svojho zraku počas celej akcie. Nosenie ochrany očí je povinné počas trvania hry v celom hracom priestore (vrátane respawnu). Odporúčané je nosenie okuliarov či masky počas celej doby trvania akcie (aj mimo hracej zóny počas trvania akcie) 2. Každý hráč sa zúčastňuje na akcii na svoje vlastné nebezpečie a zodpovedá za svoje konanie. 3. Porušenie všeobecných pravidiel airsoftu ako aj pravidiel scenára hry sa rieši napomenutím alebo vykázaním hráča z hry (akcie) organizátorom. 4. Na zhromaždisku hráčov musí byť každá zbraň zaistená aj keď nemá zásobník. 5. Prísny zákaz akejkoľvek streľby na zhromaždisku a respawne. Streľba je povolená len na ihrisku v hracom čase a testovacom priestore na to určenom. 6. Je povolené používať len airsoftové zbrane. Na akciu sa zakazuje nosiť tzv.: ostré, plynových a poplašné strelné zbrane. Nože sa nosiť smú iba pre úkony nesúvisiace so samotnou hrou. 7. Použitie pyrotechniky je špecifikované vždy pre každú akciu zvlášť. Pokiaľ tomu tak nie je, je jej použitie zakázané. 8. Airsoft je bezkontaktná hra a preto sa zakazuje fyzické napadnutie protihráča alebo spoluhráča, alebo akejkoľvek inej osoby prítomnej na akcii. Porušenie tohoto pravidla vylučuje túto osobu z komunity airsoftových hráčov, z čoho vyplýva zákaz zúčastňovať sa airsoft akcií. 9. Počas akcie je zakázané konzumovať alkohol alebo užívať omamné látky. Porušenie tohoto pravidla sa rieši napomenutím a vykázaním účastníka hry organizátorom, mimo hraciu zónu. Prísne sa zakazuje manipulovať a mať pri sebe zbraň v podnapitom stave! 10. Testovanie zbraní je povolené len na vyhradenom priestore a streľba či mierenie je možné len určeným smerom. 11. V testovacom priestore musí mať každá osoba nasadenú spoľahlivú ochranu očí. 12. Hráč je povinný priznať zásah. Zásah odrazenou BB guličkou sa neráta ako zásah. 13. Strelec môže upozorniť hráča na zásah, ale nesmie vyžadovať jeho vyradenie. Sťažnosti na "nepriznávačov" rieši organizátor napomenutím alebo vykázaním nepriznávajúceho hráča z hry, resp. z akcie. 14. Zásah do ľubovoľnej časti hráčovho tela alebo jeho výstroje (ktorú ma v momente zásahu na sebe) je považovaný za zásah, ktorý vyraďuje hráča. 15. Hráč po zásahu je povinný ihneď ohlásiť status vyradenia dostatočne hlasným hlásením mám\zásah a aj zodvihnutím a mávaním ruky. 16. Zasiahnutý hráč je povinný sa čo najrýchlejšie viditeľne označiť: a) bielou látkou, ktorú si prehodí cez hlavu b) nesením zbrane nad hlavou c) sklonenou alebo zavesenou zbraňou a zdvihnutou rukou 17. Hráč neoznačený podľa bodu 16. sa považuje za živého. 18. Vyradený hráč sa musí správať tak, aby svojou prítomnosťou v čo najmenšej možnej miere ovplyvňoval priebeh hry po dobu ktorú nehrá (prísny zákaz strieľať a hlučne sa správať - vrátane zóny vyradených hráčov) 19. Vyradený hráč nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráča, podľa možnosti sa okamžite presunie do zóny vyradených hráčov, jednoznačne dávajúc najavo svoj status nehrajúceho. 20. Vyradený hráč musí sám zabezpečiť, aby nebol nijako zneužitý v hre (napr. na krytie …). 21. Ak zotrvanie vyradeného hráča na súčasnom mieste môže nepriaznivo ovplyvniť hru, musí sa sám premiestniť na miesto kde hru neovplyvňuje. 22. Pred zapojením musí hráč jednoznačne dať najavo hráčom v blízkom okolí zmenu statusu. 23. Pri vystupovaní zo zóny vyradených hráčov nevstupujte do hracej zóny smerom k bojom, pokiaľ tieto prebiehajú v tesnej blízkosti respawnu. 24. Zásah od spoluhráča sa ráta ako normálny zásah. Podmienky účasti mladistvých 15-17 r. hráčov 1. minimálny akceptovaný vek hráča airsoftu je 15 rokov (bude sa kontrolovať preukazom totožnosti) 2. povinná celohlavová maska - v podstate paintballová maska (nie iba tvárová, čiže chránené aj uši a ústa). Individuálne môžeme prípadne posúdiť kombináciu tvárovej masky s prilbou kryjúcou aj uši. 3. notárom overený súhlas zákonných zástupcov (rodičov) s hraním airsoftu s predpísaným znením. 4. povinná účasť 18+ osoby ako dozoru, vykonávajúca dohľad podľa §56 ods. 8 zákona o zbraniach a strelive nad osobou mladšou ako 18 rokov používajúcou zbraň kategórie D, ktorá podpíše vyhlásenie o tomto dohľade (na každej akcii pred svedkami, niečo ako štartovná listina). Na stiahnutie: Schválená sada papierov pre hráčov mladších ako 18 r., platná v mestách Prešov, Košice, Stará Ľubovňa... aktualizované: 2008/01 Odporúčania, rady a poznámky Ako si dobre zahrať a iných nenasrať 1. Nie je žiadna hanba dostať zásah, ale najväčšia hanba je zásah vedome nepriznať. 2. Slušnosť káže nestrieľať na hlavu, ak je možnosť strieľať na inú časť tela. 3. Nosenie menovky uľahčuje komunikáciu na battlefielde aj mimo neho. Zákon o zbraniach: - Aj tvoja "guličkovka", je zo zákona zbraň kategórie D. A zákon o zbraniach jasne hovorí, že: - Zbraň smieš vlastniť alebo s ňou manipulovať len pokiaľ máš viac ako 18 rokov. Pokiaľ si mladší, môžeš s ňou manipulovať iba pod dohľadom staršieho ako 18 rokov. - Zbraň smieš používať iba tam, kde nemá verejnosť voľný prístup. - Pokiaľ si na verejnosti, musíš mať zbraň stále zakrytú! - Príslušník polície SR má právo zbraň zabaviť (v takom prípade ti vystaví o tom potvrdenie), pokiaľ s ňou porušuješ zákon a pokiaľ si mladiství, odviesť ťa k rodičom. - Zakázané je manipulovať a mať pri sebe zbraň v podnapitom stave! Dodržuj toto: - Na ulici maj zbraň v taške alebo v netaktickom púzdre. - Keď si chceš s kamarátmi zastrieľať, choď na také miesto kde niesu ľudia, najlepšie na nejaké opustené miesto. - Nevydávaj sa za príslušníka polície SR alebo armády SR (príslušníka ozbrojených síl SR) - Vždy používaj ochranné okuliare - oči máš iba jedny! Prečo toto všetko? - Pretože airsoft je koníček veľkého počtu ľudí u nás i v zahraničí. Väčšina hráčov airsoftu sú zodpovední ľudia a dodržujú zákony, ale Ty svojim nevhodným chovaním hlavne na verejnosti, ich všetkých dávaš do zlého svetla. Nechceme predsa aby sa airsoft kvôli niekoľkým nedisciplinovaným jedincom u nás zakázal. Predsa to nieje až také namáhavé, schovať zbraň a strieľať iba tam, kde nikto nieje. (odporúčania prevzaté a upravené zo stránky českého airsoft portálu) http://airsoftpresov.kvazar.sk/images/uvex.jpg http://airsoftpresov.kvazar.sk/images/nvader.jpg 1. 2. (1.) minimálna povinná ochrana hráča airsoftu (2.) príklad minimálnej ochrany mladistvého hráča airsoftu http://airsoftpresov.kvazar.sk/images/mp5sd6.jpg http://airsoftpresov.kvazar.sk/images/g36c.jpg (pri airsofte sa používajú repliky reálnych zbraní v pomere 1:1)
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.